Barn på sykehus

Barn på sykehus – NHI.no

Sykehuset plikter å melde fra til sin vertskommune om barn som blir liggende på sykehus og som har krav på skoleundervisning. Del paragraf. Kapittel 5.

Barn på sykehus – Oslo universitetssykehus

2. okt. 2018 — Selv har hun skrevet doktorgrad om inklusjon og eksklusjon av foreldre i pleie av barn innlagt på sykehus. – Det er klart at det har betydning …

Hvordan er det egentlig å være på et sykehus? Hva du burde gjøre før du kommer, og hva du kan vente deg under oppholdet og etter at du er ferdig he…

Forskrift for barn på sykehus – Lovdata

18. des. 2017 — På Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, OUS, Rikshospitalet har vi positive erfaringer med å gi barn stopp- skilt. Avtalen er …

– Det var helt vanlig at barn lå alene på sykehus – Sykepleien

– Det var helt vanlig at barn lå alene på sykehus

Med helseinstitusjon menes ikke bare sykehus, men også institusjoner innen psykisk helsevern og andre institusjoner der barn har midlertidig opphold.

Det var først på 1990-tallet at det ble en selvfølge at foreldrene var sammen med barna sine på sykehuset.

Når barn er på sykehus – Norsk Psykologforening

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon skal ligge til grunn for alt … og tips til forberedelse av barn og unge på sykehus (for konkrete forslag …

 

Barns særlige rettigheter – Helsedirektoratet

Personalet skal legge til rette for at barna skal kunne få besøk mens de er innlagt på sykehus, såfremt det er medisinsk forsvarlig. Barn har rett til besøk …

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Barnepasienter 0 – 18 år. Mottagelse, behandling og oppfølging.

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Rettigheter på sykehus – Foreningen for hjertesyke barn

Barn har særlige rettigheter når de innlegges på sykehus. På denne siden kan du lese mer om råd og rettighetene til barn på sykehus. Foreningen for hjertesyke barn!

Helserettigheter for barn og unge – Helsenorge

Barn og ungdom har en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester, som hos fastlege eller på sykehus.

Keywords: barn på sykehus