Familie og kulturkomiteen

Familie- og kulturkomiteen – stortinget.no

Familie- og kulturkomiteen … Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om …

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.

Stortingets familie- og kulturkomité – Wikipedia

Stortingets familie- og kulturkomité er en fagkomité i Stortinget. Den behandler saker om familie, barn og ungdom, kirke, tros- og livssynssamfunn, …

familie- og kulturkomiteen – Store norske leksikon

familie- og kulturkomiteen – Store norske leksikon

28. sep. 2022 — Familie- og kulturkomiteen er en av Stortingets faste komiteer. Stortingskomiteene er Stortingets saksforberedende organer og behandler saker …

Familie- og kulturkomiteen er en av Stortingets faste komiteer.Stortingskomiteene er Stortingets saksforberedende organer og behandler saker Stortinget oversender til dem. Bare kontroll- og konstitusjonskomiteen kan behandle saker på eget initiativ. Behandlingen i komiteene munner ut i innstillinger til Stortinget.Komiteen behandler saker om: Familie, barn og ungdom Likestilling mellom kvinner og menn Forbrukersaker, herunder saker om gjeldsordning Idrett Kirke Tros- og livssynssamfunn Kultur og kulturminner.

Statsbudsjettet for 2023: Notat til Familie- og kulturkomiteen

Statsbudsjettet for 2023: Notat til Familie- og kulturkomiteen – Forskerforbundet

Forskerforbundets notat til Stortingets Familie- og kulturkomité om forslaget til statsbudsjett for 2023. Familie- og kulturkomiteen. Stortinget.

Forskerforbundets notat til Stortingets Familie- og kulturkomité om forslaget til statsbudsjett for 2023.

Familie- og kulturkomiteen – Venstre

Familie- og kulturkomiteen · Grunde K. Almeland · Julie Østengen · Bli medlem · Støtt Venstres valgkamp · Venstrevenn · Venstres Hovedorganisasjon.

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen – Kritikerlaget

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen – Kritikerlaget

25. okt. 2022 — Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal var til stede under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen 25. oktober 2022.

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal var til stede under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen 25. oktober 2022. Les innlegget her.

SB2022 høringsnotat – Familie- og kulturkomiteen – HLF

Programkategori. 08.20 Kulturformål. Kap. 326 Språk- og bibliotekformål. Post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket.

Høring i familie- og kulturkomiteen – Bibliotekarforbundet

26. okt. 2022 — Tirsdag deltok forbundsleder Veronicha Angell Bergli på høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun startet med å skryte av …

Satsing på leselyst, økning i innkjøpsordningen og etter- og videreutdanning av bibliotekarer. Det var blant innspillene BF kom med på høring i familie- og kulturkomiteen.

Keywords: familie og kulturkomiteen