Familie

familie – Store norske leksikon

familie – Store norske leksikon

2. jun. 2022 — Familie er en avgrenset gruppe nære slektninger. Nære slektninger som har felles bosted eller er sammen med hverandre vil vanligvis bli …

Familie er en avgrenset gruppe nære slektninger. Nære slektninger som har felles bosted eller er sammen med hverandre vil vanligvis bli oppfattet som «en familie», men begrepet kan også forstås til å favne om en noe videre krets av slektninger. I noen sammenhenger kan ordet brukes som mer eller mindre synonymt med slektskap («De er visst i familie med hverandre»).I Norge var kjernefamilien lenge en stabil institusjon, men de siste tiårene av 1900-tallet kom det store endringer.

Familie – Wikipedia

Familie – Wikipedia

En familie er en institusjon eller et hushold som består av en gruppe individer som er knyttet sammen gjennom arv (demonstrert eller stipulert) fra felles …

Familie og oppvekst – Bufdir

Familie – Wikipedia

Familie, av latin famulus ‘tenar’ var i romarretten ei nemning for personar som budde saman i eit hushald. I nyare tyding er familien personar som deler …

Familie og barn – nav.no

Familie og oppvekst | Bufdir

Hos familievernet kan dere få hjelp gjennom samtaler eller ved å delta på kurs. Se våre tips og råd til par og familier. Hjelp hos familievernet.

Familie – NRK TV

Familie og barn – nav.no

Familie og barn. … Pengestøtte til gjenlevende når noen i nær familie dør. Dette kan du ha rett til. Vil registrere far eller mor.

Familie og barn

Familie – Politisk ordbok – Civita, den liberale tankesmien

NRK TVs anbefalte familie-program.

Familie – Politisk ordbok – Civita, den liberale tankesmien

5. jun. 2019 — Hvordan begrepet familie defineres, har variert historisk og mellom kulturer. I Norge og de fleste andre kulturer har begrepet tradisjonelt …

Hvordan begrepet familie defineres, har variert. I dag er familiebegrepet utvidet. Les mer i politisk ordbok.

Keywords: familie, familie definisjon, hva er en familie