Jesus og barna

Jesus og barna – Bibelselskapet

Bibelselskapet | Jesus og barna

26. jun. 2022 — Vi voksne trenger å være sammen med barna, for å forstå hva Jesus mente. Hvis vi bare ser søte, små, nystelte barn som akkurat har fått mat og …

Bruk Bibelen med Bibelselskapets bibeloversettelser lett tilgjengelig, digitale leseplaner og dybdeartikler om høytider og bibelske tema.

Jesus, barna og Guds rike (Markus 10,13-16)

– La de små barna komme til meg! En vakkert illustrert bok med den lille fortellingen om Jesus og barna. Tar utgangspunkt i teksten fra evangeliet etter Markus, …

Jesus og barna – Salaby Skole

Den lille fortellingen om Jesus og barna finnes i tre av de fire evangeliene i Det nye testamentet: Matteus, Markus og Lukas.

Jesus og barna Mark 10:13-16 – Foross.no

Jesus og barna – Foross.no

Denne teksten er en av de faste tekstene som alltid leses når et barn blir døpt i Den norske kirke. Den står i en sammenheng i Markusevangeliet hvor Jesus taler …

Jesus og barna (bm) – IKO

– La de små barna komme til meg!

Jesus og barna – bokmål – Bok & Media

Jesus og barna – bokmål Bok & Media

JESUS OG BARNA

Keywords: jesus og barna