Kroniske magesmerter barn

5.10 Kronisk residiverende magesmerter – Helsebiblioteket

Magesmerter er hyppig blant barn og ungdom (10-15 %) og er vanligere hos jenter i tenårene sammenlignet med gutter. Kroniske magesmerter er ofte definert …

Gjentatte magesmerter hos barn – NHI.no

Dette er en dominerende årsak til magesmerter hos barn – både akutte og mer kroniske. Andre årsaker kan være urinveisinfeksjon, reaksjon på matvarer, …

Akutte magesmerter hos barn: Dette er spørsmålene … – Volvat

Akutte magesmerter hos barn: Dette er spørsmålene barnelegen stiller – Volvat

av MK Austin · 2015 — Kronisk residiverende magesmerter, på engelsk ”recurrent abdominal pain” (RAP), er en vanlig smertetilstand hos barn og unge. Den ble først definert av Apley og …

Mange barn opplever akutte magesmerter. Smertene kan ha et mangfold av årsaker, og de aller fleste er ikke alvorlige. Noen symptomer må du imidlertid ta på alvor.

BEHANDLING AV FUNKSJONELLE MAGESMERTER HOS …

av S Blomhoff · 2002 · Sitert av 10 — Man finner i slike studier at de som barn hadde overhyppighet av kroniske, residiverende magesmerter, hyppige legebesøk, hodepine og andre …

Irritabel tarm-syndrom – multifaktoriell lidelse hos barn og …

Irritabel tarm-syndrom – multifaktoriell lidelse hos barn og voksne | Tidsskrift for Den norske legeforening

26. nov. 2015 — – Kroniske symptomer kan for eksempel være tegn på sykdommer som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, magemigrene og kronisk infeksjon, sier han. Gå …

10.05.2002: Tema – Irritabel tarm-syndrom er i dag den vanligste mage-tarm-lidelsen i den vestlige verden og betraktes også som en av de vanligste funksjonelle tilstander overhodet, i den forstand at en samling symptomer har utgangspunkt i et funksjonssystem (her: mage-tarm-tractus) uten at årsaken(e) til tilstanden ennå er tilstrekkelig kjent.

Magesmerter hos barn har mange årsaker – ABC Nyheter

Magesmerter hos barn – Lommelegen

Kronisk forstoppelse hos barn – St. Olavs hospital

Kronisk forstoppelse og irritabel tarmsyndrom (IBS) er ufarlige og meget vanlige tilstander hos barn og unge.  Avføringslekkasje er ikke fullt så v…

BUK: Barn med kroniske magesmerter

Praksisnytt Stavanger universitetssjukehus: BUK: Barn med kroniske magesmerter

Keywords: kroniske magesmerter barn