Redusert stilling små barn

Redusert arbeidstid – Arbeidstilsynet

Redusert arbeidstid

Foreldre med barn under 10 år og aleneforeldre anses å ha vektig grunn. Hva som ellers kan gi rett til redusert arbeidstid må vurderes konkret i det enkelte …

Ansatte kan søke om redusert arbeidstid på bakgrunn av alder, helsemessig, sosiale eller velferdsmessige grunner.

Redusert stilling – små barn – Arbeidstid – Virke

Redusert stilling – små barn – Arbeidstid – Virke – Virke – Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen

Småbarnsforeldre, eldre eller syke arbeidstakere kan ha rett på redusert arbeidstid. Rettigheten gjelder også andre ansatte som har vektige velferdsgrunner.

Hvem har rett til redusert arbeidstid? – Simployer

Hvem har rett til redusert arbeidstid? | Simployer

Det betyr at arbeidsmiljøloven i utgangspunktet gir alle småbarnsforeldre en rett til å jobbe redusert frem til barnet fyller 10 år.

Mange norske arbeidstakere har arbeidsmiljøloven på sin side dersom de ønsker å jobbe redusert i en periode.

Har du rett til å jobbe redusert? | Blogg | Babyverden.no

Foreldre med barn under 10 år anses å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. De trenger ikke å begrunne behovet nærmere. Lovregelen …

Mange foreldre opplever at hverdagen blir stressende og ønsker mer tid med barna. En løsning kan være at en eller begge foreldrene jobber redusert i en periode, men er dette en rett man har og kan arbeidsgiver nekte deg å jobbe redusert?

Rett til redusert arbeidstid – arbeidsmiljøloven – Legeforeningen

Rett til redusert arbeidstid – arbeidsmiljøloven

Foreldre med barn under 10 år og aleneforeldre anses å ha vektig grunn. Arbeidstidsreduksjonen kan tas ut som kortere dager, hele fridager eller sammenhengende …

Arbeidsmiljøloven setter som krav at arbeidstidsordninger skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, herunder stress og tidspress.

Arbeidsgivers plikter overfor småbarnsforeldre – Brækhus

21. sep. 2020 — Det er ikke bare foreldrene som synes at hverdagen med småbarn og full … Arbeidsmiljølovens bestemmelser om redusert arbeidstid tar nemlig …

Rett til redusert arbeidstid? – Arbinn

Rett til redusert arbeidstid?

En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid – av ulike grunner. Noen ganger skyldes det helseproblemer, andre ganger småbarn eller …

En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid – av ulike grunner. Noen ganger skyldes det helseproblemer, andre ganger småbarn eller andre omsorgsoppgaver.

Bare noen få bruker rettigheten til redusert arbeidstid

Bare noen få som bruker denne rettigheten – Arbeidslivet.no

Bare 3-4 prosent av arbeidstakerne i pleie og omsorg har redusert … Den vanligste grunnen til at ansatte søkte om redusert arbeidstid var omsorg for små barn.

Bare 3-4 prosent av arbeidstakerne i pleie og omsorg har redusert arbeidstid som følge av helse, sosiale- eller velferdsmessige grunner (arbeidsmiljølovens bestemmelser). Det kommer fram i en ny Fafo-rapport, som ble offentliggjort i dag. Den vanligste grunnen til at ansatte søkte om redusert arbeidstid var omsorg for små barn

Rett til redusert arbeidstid | Landsorganisasjonen i Norge

27. sep. 2022 — Retten til redusert arbeidstid kan, sammen med andre … … Alternativet er særlig aktuelt for foreldre med små barn som i en periode ønsker …

Retten til heltid er viktig, men for andre kan redusert arbeidstid være det som skal til for å få en krevende livssituasjon til å gå opp eller sikre at eldre ansatte står lenger i jobb. Retten til redusert arbeidstid kan, sammen med andre …

Redusert arbeidstid – Nemndene

Redusert arbeidstid

I henhold til lovens forarbeider anses foreldre med barn under 10 år å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. De trenger ikke å …

Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) fastsetter at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner h…

Keywords: redusert stilling små barn, jobbe redusert små barn, rett til redusert arbeidstid barn under 12 år, redusert arbeidstid barn, redusert arbeidstid barn under 10 år, rett til ulønnet permisjon små barn