Rettigheter ved psykisk syke barn

Tar vare på noen som er syk eller skadet – nav.no

Du kan ha rett til pleiepenger ved tilsyn av alvorlig sykt barn. Du kan også ha rett til ytelsen hvis du pleier en syk nærstående i hjemmet i livets sluttfase.

Pengestøtte når du pleier et barn eller en voksen som er syk eller skadet.

Støtteordninger og økonomiske rettigheter for pårørende

Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen sende en henvisning til det psykiske helsevernet for barn og unge (BUP).

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN – Helsedirektoratet

Helserettigheter for barn og unge · Rett til å bestemme selv · Opplysninger om deg skal ikke deles med andre · Rettigheter ved behandling · Alvorlig syke foreldre …

Helserettigheter for barn og unge – Helsenorge

Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller …

Barn og ungdom har en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester, som hos fastlege eller på sykehus.

Barns sykdom, foreldres rettigheter – NHI.no

8. jun. 2015 — Når barn og unge utvikler psykiske vansker er det utfordrende å være foreldre. Ut fra et foreldreperspektiv skrev Bente Hasle en …

Foreldre får ofte skyldfølelse når barn blir psykisk syke

Foreldre får ofte skyldfølelse når barn blir psykisk syke – Erfaringskompetanse.no

– Du har omsorgen for et barn under 18 år som er sykt, skadet eller har en medfødt. Page 5. 5 misdannelse. Ved psykisk utviklingshemming er det ingen øvre.

Rettigheter og muligheter for barn og unge med nedsatt …

… du sliter psykisk eller har fysiske helseproblemet. Barn kan bestemme over egen helse etter fylte 16 år. Få mer informasjon om barn og unges rettigheter …

Barn og unges helse – Barneombudet

Barn og unges helse – Barneombudet

11. apr. 2018 — Det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for kommunen som … behov og rettigheter i henhold til lovverk blir avdekket (1).

Det er viktig å be om hjelp hvis du sliter psykisk eller har fysiske helseproblemet. Barn kan bestemme over egen helse etter fylte 16 år. Få mer informasjon om barn og unges rettigheter på helsefeltet her.

Kommunens ansvar når barn og unge får psykiske symptomer

7. apr. 2022 — I helsepersonelloven har barn rettigheter som pårørende. … som pårørende der barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk sykdom, …

Loven gir barn som er pårørende rettigheter – Sykepleien

Keywords: rettigheter ved psykisk syke barn